FONK is een educatief programma dat zich niet alleen richt op onderwijs, maar ook op de vorming en opvoeding van kinderen. Een groot verschil met reguliere scholen is dat we bewust kiezen om een groot aantal lessen buiten te geven. Het natuuronderwijs heeft dus een flinker aandeel.

Studies tonen aan dat de natuur, vanwege de specifieke en bijzondere kenmerken, alle kinderen goed doet. Het ondersteunt hun ontwikkeling, zowel cognitief, sensomotorisch als sociaal-emotioneel. Zo dragen bijvoorbeeld de gevarieerde sensomotorische ervaringen in en met natuur wezenlijk bij aan de taalontwikkeling. Verder ondersteunt natuur de ontwikkeling van brede persoonskenmerken, zoals veerkracht, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, (zelf)vertrouwen, zelfstandigheid en inventiviteit.

Natuur is dus goed voor onze kinderen, maar wat kan natuur betekenen voor volwassenen? Op verzoek van IVN Natuureducatie zette wetenschapsjournalist Mark Mieras op een rijtje wat wetenschappelijk onderzoek ons vertelt over de rol van natuur om gezond, sociaal, productief, blij en vitaal te zijn. Hij keek hierbij naar groen in je privéleven en op het werk. En er is wereldwijd nogal wat onderzoek over dit onderwerp.

Het whitepaper van Mark Mieras ‘Wat natuur voor je doet!’ over de impact van natuur op privé, werk en gezondheid verscheen in oktober 2020 en is gratis te downloaden via: https://doemee.ivn.nl/whitepaper-wat-natuur-voor-je-doet?