Op basisschool Effen in Breda is de eerste FONK-school ontwikkeld. FONK is een nieuw educatief concept waarbij een belangrijke pijler ‘buiten in de natuur’ is. De kinderen spelen en leren een groot deel van de dag buiten. Kennis over de natuur en ervaren wat natuur met je doet speelt een belangrijke rol binnen FONK. Maar ook de verwerking van de basis en het werken in school overstijgende thema’s vindt overwegend buiten plaats, vaak met in combinatie met bewegingsopdrachten.

We doen dit omdat studies aantonen dat de natuur, vanwege de specifieke en bijzondere kenmerken, alle kinderen goed doet. Het ondersteunt hun ontwikkeling, zowel cognitief, sensomotorisch als sociaal-emotioneel. Zo dragen bijvoorbeeld ervaringen in en met natuur wezenlijk bij aan de taalontwikkeling. Verder ondersteunt natuur de ontwikkeling van bijvoorbeeld veerkracht, flexibiliteit, doorzettingsvermogen, (zelf)vertrouwen, zelfstandigheid en inventiviteit.

Onlangs verscheen in BN De Stem een interessant artikel over  ‘groene’ scholen. Daarin wordt duidelijk dat basisscholen in Breda, zoals FONK-vlaggenschip Kbs Effen, heel hoog scoren als het gaat om een groene omgeving rond de school. In hetzelfde artikel zegt Nicole van Son, voorzitter van het Primair Onderwijs in Breda, dat “groen van belang is voor buiten spelen, bewegend leren, samen ontdekken en niet te vergeten het omgaan en verantwoordelijkheid nemen voor het groen en de natuur”. Lees hier het hele artikel: https://www.bndestem.nl/breda/de-groenste-scholen-vind-je-in-breda~a991a297/.

Meer weten over de groenste school (2-12 jaar) van Nederland? Kijk dan op www.fonk.nl.