Een buitenruimte waar buiten- en bewegend leren in de natuur centraal staat. Een buitenruimte die kinderen uitnodigt om te ontdekken, verantwoordelijkheid te nemen, verbinding te maken met elkaar en de omgeving en te groeien. Kortom, een plek waar kinderen samen veel plezier hebben en veel gaan leren. Dat zijn de uitgangspunten voor de nieuwe buitenruimte van de FONK-school in Effen. De aanleg ging eind maart van start en vandaag, woensdag 9 juni, nemen de schoolkinderen de buitenruimte feestelijk in gebruik.

“We vinden het belangrijk om de belanghebbende zoveel mogelijk hierbij te betrekken”, aldus Lieke Gruyters, Locatiedirecteur Kbs Effen. “Daarom hebben we bij het ontwerp de kinderen, ouders en omwonenden mee laten denken. En ook bij de aanleg hebben we ouders gevraagd om mee te helpen. Ze hebben onder meer tegels verwijderd en de oude speeltoestellen weggehaald en afgevoerd. En de opening vandaag is helemaal georganiseerd door de ouders van de ouderraad. Die betrokkenheid en dat enthousiasme bij de ouders is echt geweldig!”

Vuurplaats en bijenkast
Tuinarchitect Jacqueline van der Lubbe: “Deze buitenspeelplaats onderscheidt zich van de vele andere ‘groene’ speelplaatsen. Ten eerste is hier sprake van een échte buitenklas: er zijn twee overdekte lokalen met speciaal buitenmeubilair waar de basislessen zoals taal, rekenen, lezen en spelling ook buiten gegeven kunnen worden. Verder is er ruimte om dagelijks bewegend leeractiviteiten te geven aan de kinderen. Zo gaan de kinderen aan de slag met het zelf zaaien, verbouwen en bereiden van voedsel. Onderscheidend zijn de gemeenschappelijke moestuin met de buurt en zeker ook de vuurplaats. Want zeg nou eerlijk: welke school heeft dat nou? Daarnaast komen er bijenkasten en kippen. Kortom, natuur-geïnspireerd educatie in optima forma!”

Schenkingen van ouders
“Naast de gigantische hulp van ouders bij het opruimen van het oude speelplein, wat we enorm waarderen”, vertelt Lieke Gruyters, Locatiedirecteur Kbs Effen, “hebben ouders ook schenkingen gedaan voor de nieuwe Fonk-buitenplaats. We kregen bijvoorbeeld een speciale pan voor het kampvuur, een grote en stevige picknicktafel en een aantal fruitbomen cadeau. Dat is toch geweldig! Die fruitbomen zijn geplant en hebben in deze warme periode natuurlijk regelmatig water nodig. En dat kunnen de kinderen dan weer doen, want ook dat is heel leerzaam.”

Prins Bernhard Cultuurfonds
De nieuwe FONK-buitenplaats is mede tot stand gekomen dankzij de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. De subsidie van het cultuurfonds is voor Brabantse scholen die hun plein gezond, klimaatbestendig en natuurlijk avontuurlijk willen maken. De nieuwe buitenplaats van de FONK-school in Effen voldoet ruimschoots aan alle drie de eisen.