FONK. Het zit in je natuur!

Globalisering, digitalisering, technologische innovatie, klimaatverandering en individualisering… Onze samenleving is de afgelopen decennia snel en ingrijpend veranderd. Veel van de beroepen van nu, zijn over 20 jaar wellicht verdwenen. Het kind van nu heeft een passende ontwikkelomgeving nodig. FONK creëert educatie vanuit verbinding, tussen innerlijke mens en buitenwereld. De natuur is daarbij een belangrijke inspiratie- en activatiebron.

Met natuur-geïnspireerd onderwijs, geeft FONK een antwoord op de veranderde ontwikkelvraag van de nieuwe generatie. Onder leiding van verschillende experts is een passend en bewezen educatief concept tot stand gekomen waarover we u graag meer vertellen! Vandaag staat ‘FONK in de kinderopvang’ centraal.

 

FONK in de kinderopvang – de pedagogische basis

Marjolijn Steernberg, Adviseur Jonge Kind Edux

Binnen FONK is de opvang aan kinderen (0-4) gebaseerd op de vier pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven. Wat betekent dit in de praktijk? Hieronder vindt u het antwoord op deze vraag.

Het eerste pedagogische basisdoel is het bieden van een veilige basis. Hoe biedt FONK dat aan de allerjongsten? Het bieden van die veilige basis is essentieel. Immers, welbevinden en betrokkenheid vormt het fundament. Bij FONK werken we aan veiligheid door de kinderen altijd te zien. Ieder kind mag écht zichzelf zijn. We streven ernaar dat ieder kind zich altijd gezien en gehoord voelt. We bouwen een band op met de kinderen door te voldoen aan de behoeftes van het kind waardoor veiligheid zal ontstaan. Dit doen we ook door de kinderen te volgen in hun ontwikkelingen. Wat heeft het kind nodig van ons zodat het geprikkeld wordt? Als een kind zich veilig voelt staat het open om iets nieuws te leren. De (vaste) dagindeling is vertrouwd en bestaat uit routines, welke voor de kinderen herkenbaar zijn tevens laat deze genoeg ruimte voor spontaniteit. De speelleeromgeving, spel materiaal, binnen en buiten prikkelt de zintuigen waardoor de kinderen nieuwsgierig worden. Deze zijn met zorg samengesteld en wordt aangepast naar behoefte. De interactievaardigheden zijn belangrijke vaardigheden van de professional.

Stimuleren van persoonlijke competentie is het tweede pedagogische basisdoel. Hoe doet FONK dat bij kinderen van 0 tot 4 jaar? Zoals hierboven aangegeven, zorgen binnen FONK de professionals ervoor dat de kinderen echt gezien worden. Eigen keuzes worden ondersteund door regels en afspraken te maken. We kijken per kind naar de ontwikkeling en wat het van ons als professionals nodig heeft om te groeien. Vanuit een veilige basis wordt ieder kind op zijn of haar niveau benaderd. Er wordt gekeken naar de persoonlijke interesses en vanuit daar wordt er een stap gezet in de zone van naaste ontwikkeling zodat het kind nieuwsgierig wordt. Nieuwsgierigheid is een belangrijk element bij FONK. Vanuit nieuwsgierigheid leren we de wereld kennen en gaan we op ontdekkingstocht. Persoonlijke vaardigheden worden ontwikkeld op het moment dat kinderen nieuwsgierig zijn en feedback krijgen en zo dus weer verder leren.

Het derde pedagogische basisdoel is het bevorderen van sociale competentie. Dat doen we binnen FONK door veel samen te zijn en samen te werken. Doordat kinderen, professionals, ouders en de omgeving samenwerken, bouwen kinderen betekenisvolle relaties op met de wereld om hen heen. Onze professionals doen voor, laten in hun gedrag zien wat er verwacht wordt en hoe te handelen in bepaalde situaties of hoe om te gaan met personen en materialen. Zo leren kinderen in verbinding te staan met zichzelf, met elkaar en met de omgeving en natuur.

Ten slotte het vierde pedagogische basisdoel: overdragen van normen en waarden. Waarom is dat  zo belangrijk voor ons? Binnen FONK is het overdragen van normen en waarden ontzettend belangrijk. We leren de kinderen bij FONK dat normen en waarden overeen kunnen komen, maar ook kunnen verschillen van elkaar. Beide mogen er zijn en zijn bespreekbaar. Respect hebben voor elkaar, materialen en de natuur is een belangrijke factor voor het hebben van eigenwaarde en zelfrespect. Daarbij hoort ook goed voor jezelf zorgen, voor anderen en voor je omgeving. We leren de kinderen op deze manier autonoom en verantwoordelijk te zijn.

Meer informatie over FONK? Kijk op www.fonk.nl. Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Dat kan naar m.steernberg@edux.nl.