BLOG#5 – FONK. Het zit in je natuur!

Globalisering, digitalisering, technologische innovatie, klimaatverandering en individualisering… Onze samenleving is de afgelopen decennia snel en ingrijpend veranderd. Veel van de beroepen van nu zijn over 20 jaar wellicht verdwenen. Het kind van nu heeft een passende ontwikkelomgeving nodig. FONK creëert educatie vanuit verbinding tussen innerlijke mens en buitenwereld. De natuur is daarbij een belangrijke inspiratie- en activatiebron.

Met natuur-geïnspireerd onderwijs geeft FONK een antwoord op de veranderde ontwikkelvraag van de nieuwe generatie. Onder leiding van verschillende experts is een passend en bewezen educatief concept tot stand gekomen waarover we u graag meer vertellen! Vandaag staat de pijler ‘EDI als instructiemiddel binnen FONK’ centraal.

 

EDI als instructiemiddel binnen FONK

Marcel van As, Adviseur Didactisch Handelen Edux

Wat blijft en wat gaat? We weten het niet. Beroepen die vandaag de dag bestaan of kennis die vandaag nodig is, is morgen of over twintig jaar misschien wel achterhaald. We maken in ons onderwijs en in het aanbod voor onze kinderen voortdurend een afweging in wat we belangrijk vinden wat ze uiteindelijk moeten beheersen.

Bepaalde vaardigheden en doelen blijven belangrijk als bouwsteen voor het functioneren in de maatschappij. In basis willen we leerlingen goed toegerust de toekomst in sturen. Klaar voor toekomstige banen. Het is dan belangrijk om te beschikken over goede zelfregulerende vaardigheden. Deze vaardigheden dragen bij aan een onderzoekende houding die je in staat stellen om jouw onderzoeksvraag te formuleren en op zoek te gaan naar oplossingen en antwoorden. De nieuwsgierigheid is vaak bij kinderen aanwezig, maar als zij nog niet beschikken over de juiste kennis (concepten) en procedures (vaardigheden) dan lopen kinderen vast in hun zoektocht.

 

 

Directe instructie volgens het EDI-model helpt de leerkrachten binnen FONK om doelgericht te werken aan voorwaardelijke kennis die kinderen eerst moeten beheersen om ze daarna in de praktijk te gaan toepassen en oefenen.

 

 

Je moet bijvoorbeeld weten wat een breuk is en welke stappen je moet zetten om een breuk te vermenigvuldigen, voordat je dat in de context kunt toepassen.

Binnen FONK wordt gezocht naar de balans tussen doelen die eerst instructie nodig hebben en doelen die direct in het onderzoekend leren kunnen worden opgenomen. Belangrijk zijn hierbij de essentiële doelen. Deze doelen hebben sowieso eerst directe instructie nodig voordat ze in de praktijk kunnen worden toegepast. Pas als zij beheerst zijn kunnen ze worden toegepast in de rijke context. De leerlingen maken zo eerst kennis met de nieuwe concepten en de procedures voor zij ze in de praktijk moeten gaan toepassen.

Het oefenen in de context zorgt ervoor dat de kennis en vaardigheden constructief herhaald worden en daardoor niet eenmaal voorbij komen, maar volledig beheerst worden.

“Ik kan een vierkant herkennen in de omgeving van de school”, vertelt de leerkracht als lesdoel voor groep 2. Ze vertelde dat een vierkant een vorm is met vier hoeken en vier gelijke zijdes. De zijdes van een vierkant de lijnen van hoek naar hoek. Daarna deed de juf voor hoe zij een vierkant herkent: “Ik zie vier hoeken en… even vergelijken… ik zie dat de zijdes allemaal even lang zijn. Ja, dit is een vierkant”.

Na deze uitleg en instructie trekken de leerlingen van de groep de omgeving van de school in op zoek naar vierkanten. Als ze er één gevonden, maakt de juf een foto met de tablet. Dat wordt een mooie muurkrant na deze les…

Door bewuste keuzes te maken in doelen ter directe instructie en doelen die worden toegepast in de context richt je het onderwijs doelgericht in en creëer je een beredeneerd aanbod.

 

 

Meer informatie over FONK? Kijk op www.fonk.nl. Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Dat kan naar m.vanas@edux.nl.