Voor het kind van nu

Het kind van nu heeft een passende ontwikkelomgeving nodig. FONK creëert educatie vanuit verbinding, tussen innerlijke mens en buitenwereld.

FONK bereidt kinderen beter voor op de toekomst dan nu gebeurt. De natuur is daarbij een belangrijke inspiratie- en activatiebron. FONK geeft volop aandacht aan het ontwikkelen van cruciale competenties voor de wereld van morgen. Want als ontwikkelingen steeds sneller gaan en de wereld voortdurend verandert, wat heb je dan nodig?

Een sterke persoonlijkheid, die vanuit een eigen kracht en respect voor mens en omgeving de juiste keuzes kan maken. Die verandering kan beoordelen, benutten en bereiken. Een zelfbewust individu die actief en creatief, werk en leven vormgeeft.

Visie

Kinderen ontwikkelen zich anders dan vroeger. Dat is ook niet gek. De wereld om het kind heen is ook enorm veranderd. De techniek wordt steeds beter. Steeds meer dingen gaan digitaal. Die veranderingen gaan door. En snel ook. Soms hebben kinderen wat meer hulp nodig. Zodat ze zich in deze snel veranderende wereld beter kunnen ontwikkelen. Zodat ze ontdekken: dit ben ik! Zo sta ik in de wereld! En vind ik iets lastig? Kijk dan eens naar de oplossing die ik zelf weet te bedenken!

FONK laat kinderen zelf ontdekken waar ze goed in zijn. Hoe FONK dat doet? Door naar buiten te gaan. De natuur in! Want in de natuur voelt leren niet zo als leren. Daar leren kinderen door te doen. Door in beweging te zijn. Samen te zijn met anderen. En zo steeds handiger te worden in bepaalde dingen. Dat kan zijn: het bedenken van een technische oplossing. Maar het kan ook zijn: leren doorzetten. Meer zelfvertrouwen krijgen. Zelfstandiger worden. Of beter om leren gaan met veranderingen.

Elk kind mag bij FONK zichzelf zijn. En op zijn of haar eigen manier groeien. FONK verbindt iedereen om het kind heen: ouders, kinderopvang, onderwijs, de omgeving van de school, jeugdzorg. Maar bijvoorbeeld ook overheden en natuurorganisaties. Samen kunnen we die verbinding maken. Zo kan het kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Op een manier die ook echt bij het kind past.

Missie

FONK kiest voor de natuur als inspiratie om te leren. Binnen FONK is het ontwikkelen van kinderen maatwerk. Om dat te bereiken maakt FONK de verbinding met de wereld om het kind heen. Want het is belangrijk dat iedereen zich prettig en betrokken voelt. Het kind zelf. De ouders en/of opvoeders. En de professionals. FONK laat het kind ontdekken waar het goed in is. Zodat het kind uit kan groeien tot een persoon, die weet wat hij of zij kan en wil. Maar ook op sociaal gebied, als mens tussen de mensen. In een wereld die blijft veranderen.

Kernwaarden

Ontdekken
FONK wil het kind laten ontdekken. Dat lukt juist als je buiten bent! Daarom kiest FONK voor de natuur. En voor professionals die weten hoe ze een kind enthousiast kunnen maken. Want als een kind enthousiast is, wil het uit zichzelf ook meer ontdekken. Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Hoe ga je om met onbekende situaties? Hoe reageer je op je omgeving en wat leer je daarvan? FONK laat het kind leren door te doen en te ervaren.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid nemen is een belangrijke eigenschap. Daarmee laat je zien dat je niet alleen goed voor jezelf zorgt, maar ook voor anderen en voor je omgeving. De professionals van FONK geven het voorbeeld. Dat doen ze door de lessen voor te bereiden. Afspraken na te komen. En door te zorgen voor een fijne leeromgeving. Op die manier voelen kinderen zich ook meer betrokken bij hun eigen groei- en leerproces.

Groei
In de FONK-omgeving leren kinderen zichzelf breed te ontwikkelen. Ze worden verrast. Doen dingen die ze nog nooit gedaan hebben. Ontdekken hoe dat voelt. En reageren daarop. Zo groeien ze uit tot zelfstandige en sociale mensen, die weten wat ze willen en kunnen.

Verbinding
Het is belangrijk dat een kind relaties opbouwt met de wereld om zich heen. Ouders, verzorgers, professionals, de omgeving. Zo leert het kind samen te werken en zichzelf, de omgeving en de natuur beter kennen.

Het zit in je natuur

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Rick

Op school maken we opdrachten over bijvoorbeeld het klimaat of een duurzame wereld. Super-interessant is dat.

Charlotte

We leren veel over dieren en planten. Hoe ze leven en waarom ze belangrijk zijn.