Unieke samenwerking

FONK is een initiatief van Stichting INOS en Wij zijn JONG. FONK is een educatief totaalconcept en omvat instrumenten, begeleiding en advies voor integrale kindcentra, scholen en kinderopvang die aan de slag willen met natuur-geïnspireerd leren.

De initiatiefnemers van FONK hebben decennia ervaring in het onderwijs en vinden elkaar in de gezamenlijke missie om de optimale ontwikkelomgeving voor kinderen en jongeren (0-21 jaar) te creëren. De komende jaren ontwikkelen de partners met ondersteuning van Edux een compleet educatieconcept en advies dat geïnteresseerde integrale kindcentra, scholen en kinderopvang (en andere partijen in de onderwijsketen) in Nederland kunnen implementeren.

De FONK-school in Effen (gemeente Breda) is de eerste basisschool in Nederland waar het programma draait. Deze locatie dient als  ‘vlaggenschip’ waar diverse instrumenten worden geïmplementeerd en verfijnd alvorens een plek te krijgen in het definitieve programma.

Meer over de initiatiefnemers en partners van FONK lees je hieronder.

Over Wij zijn JONG

Wij zijn JONG is een organisatie die zich bekommert om de ontwikkeling van kinderen en jongeren, in het licht van de toekomst waarin zij zich staande zullen moeten houden. Wij zijn van mening dat zij alle kansen moeten krijgen om zich te kunnen ontwikkelen tot sociale, bekwame en zelfstandige burgers van die toekomst. Wij realiseren met ruim 2.500 collegas vanuit 5 divisies impact. In directe zin door dagelijks tienduizenden kinderen in voor- en buitenschoolse situaties te ondersteunen in hun ontwikkeling. En in indirecte zin door organisaties en professionals binnen de jeugdketen te adviseren, trainen en coachen. Wij zijn JONG is een maatschappelijke organisatie die structureel investeert in verbetering en/of vernieuwing van de jeugdketen, bij voorkeur in samenwerking met gelijkgezinde partners.

Meer informatie

Over INOS

INOS helpt leerlingen hun talenten te ontdekken. Wij begeleiden hen in hun groei tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen. Onze inzet is dat kinderen in een steeds veranderende wereld blijven leren, verschillen accepteren en respectvol samenleven. Als katholieke stichting zijn we een gemeenschap waarin iedereen welkom is, zich thuis voelt en waarin we zorg dragen voor elkaar en de samenleving. We tonen respect en mededogen, zijn tolerant en stimuleren elkaar om het beste uit onszelf te halen. We stellen ons dienstbaar op waarbij we ons eigen belang ondergeschikt maken aan het groter geheel. Wij zien INOS en onze scholen als een voedingsbodem voor een saamhorige en rechtvaardige samenleving. Onze professionals doen elke dag hun uiterste best om een hoge kwaliteit van onderwijs te verzorgen en dat onze leerlingen te geven wat zij nodig hebben.

Meer informatie

Over Edux

Edux wil volgende generaties de kans geven om zich te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Op dit moment groeien in Nederland 3,8 miljoen kinderen en jongeren op. Zij vragen om andere en meer diverse ondersteuning. Want bestaande structuren en systemen – waarin iedereen van 0 tot 21 ongeveer dezelfde route doorloopt – sluiten niet altijd aan. Daarbij zijn sterke professionals nodig. Edux versterkt professionals met advies, training en coaching. Samen zetten we de zaak in beweging en brengen we verandering tot stand. Zodat kinderen en jongeren kunnen opgroeien tot sociale, bekwame en zelfstandige volwassenen. En een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van nu en de toekomst. Daar gaan we voor. Samen.Blijf bij, loop vooruit.

Meer informatie

Over Basisschool KBS Effen

Onze basisschool staat midden in de landelijke omgeving van Effen. Daardoor speelde het onderwijs van de FONK-school zich altijd al binnen en buiten af. We maken tijdens onze lessen veelvuldig gebruik van de natuur en de groene ruimte om ons heen. Daarbij is onderwijs op maat voor ons heel gewoon. Iedereen heeft zijn eigen talenten en ontwikkelpunten. Iedereen hoort erbij. Iedereen krijgt de aandacht die hij/zij nodig heeft. Leermiddelen zoals boeken, schriften en digitale leermiddelen, zetten we op eigen wijze in. Onze leerlingen leren en spelen veel samen. Dat begint al in de ochtend op het plein. Verder organiseren we regelmatig workshopdagen waarbij we ouders en ook mensen uit de buurt betrekken. De FONK-school in Effen is de school waar iedereen zich thuis voelt: leren, werken, spelen en leven in een fijne omgeving. Op onze basisschool is iedereen uniek en zijn we samen sterk!

Meer informatie

“De nieuwe generatie ontwikkelt zich onder invloed van technologie en digitalisering anders dan voorheen. Het traditionele klassikale onderwijs sluit steeds minder aan bij de belevingswereld en interesse van kinderen.”

Nicole van Son – voorzitter College van Bestuur van INOS

“FONK geeft antwoord op die ontwikkelbehoefte. FONK zet de natuur in als middel om te komen tot optimale educatie op maat, wat leidt tot een groter welbevinden en betrokkenheid bij kinderen en hun ouders/opvoeders, leerkrachten en pedagogische medewerkers.”

Joël van Raak – directielid van Wij zijn JONG